صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/19 ساعت 13
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع مورخ 1400/02/19 ساعت 13
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست