صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه ها شرح نحوه محاسبه هزینه
1 هزینه های تاسیس معادل ۰.۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق *
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق **
3 کارمزد مدیر سالانه حداثر ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق نقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰.۳ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی مبلغ ۱.۱۰۰میلیون ریال به صورت ثابت برای مدت یک سال مالی
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ۰.۱ درصد دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد****
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها  معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. *****
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها  هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، بر اساس صورتحساب شرکت نرم افزاری محاسبه می گردد. ******
9
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقده و مدارک مثبته .

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدیر
کارمزد ابطال

ندارد

مدیر