صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
هزینه‌های صندوق

 

 

فهرستی از هزينه های قابل پرداخت از محل دارائی های صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه های طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلی غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگی دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه های تاسيس و هزينه های تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکی هزينه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه های صندوق سرمايه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس به دو بخش به شرح ذيل تقسيم می گردند :

هزينه هايی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

رديف عنوان هزينه ها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه های تاسيس معادل ۰.۰۰۵ حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق *
2 هزينه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق **
3 کارمزد مدير سالانه ۲ درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابتِ تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه
4 کارمزد متولي سالانه ۲ در هزار از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل   ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
5 کارمزد ضامن نقدشوندگی -
6 کارمزد ضامن سودآوری -
7 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
8 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد.****
9 حق پذيرش و عضويت در کانون ها  معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. *****
10 هزينه های دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيبانی آنها  هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق ******

هزينه هائی که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور ندارد مدير
کارمزد ابطال

ندارد

مدير