صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱.۴۶ ۰.۶۹ ۲۰,۰۵۳.۲۴ ۱,۱۲۷.۶۷
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۸۱.۰۱ ۹۳.۸۶
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۰.۶۵) (۱.۲۵) (۹۰.۸۷) (۹۸.۹۸)
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۱۶) (۰.۸۵) (۹۸.۵۹) (۹۵.۵۹)
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۴) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۶۷) (۰.۴۱) (۹۱.۲۸) (۷۷.۲۸)
۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۰.۴۱ (۰.۴۹) ۳۳۹.۳۱ (۸۳.۴۸)
۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱.۰۶ ۰.۰۸ ۴,۵۱۷.۷۷ ۳۵.۴۱
۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۵۴) (۰.۱۱) (۸۶.۲۲) (۳۴.۲۳)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۰.۶۳) (۱.۰۶) (۸۹.۹۹) (۹۷.۹۶)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳) ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۹۵) (۰.۶۲) (۹۶.۹۹) (۸۹.۶)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ (۰.۴۷) ۰.۱۷ (۸۲.۲۱) ۸۳.۶۸
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲.۷۷ ۲.۵۵ ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۹۷۶,۴۹۵.۰۶
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱.۰۵ ۰.۹۳ ۴,۴۸۷.۴۷ ۲,۸۱۷.۸۵
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ (۰.۳۱) (۰.۱۳) (۶۷.۹۹) (۳۸.۲۸)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۳) ۰