صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۷۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱۲,۲۱۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷۰,۹۲۷,۵۰۸,۱۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۴۳,۰۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۲,۷۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۲,۷۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۳/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱,۴۴۳,۰۵۲ ۱,۴۴۲,۷۳۸ ۱,۴۴۲,۷۳۸ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۲۷,۲۳۰ ۱۸۷,۷۸۷ ۲۷۰,۹۲۷,۵۰۸,۱۵۵
  ۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱,۴۴۹,۱۹۳ ۱,۴۴۸,۸۷۸ ۱,۴۴۸,۸۷۸ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۲۷,۲۳۰ ۱۸۷,۷۸۷ ۲۷۲,۰۸۰,۵۲۹,۲۸۰
  ۳ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱,۴۳۲,۸۷۲ ۱,۴۳۲,۵۶۱ ۱,۴۳۲,۵۶۱ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۲۷,۲۳۰ ۱۸۷,۷۸۷ ۲۶۹,۰۱۶,۳۹۶,۵۴۵
  ۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۴۳۳,۲۲۷ ۱,۴۳۲,۹۱۷ ۱,۴۳۲,۹۱۷ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۱۲۷,۲۳۰ ۱۸۷,۷۸۷ ۲۶۹,۰۸۳,۰۹۳,۸۵۰
  ۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۴۳۳,۲۸۶ ۱,۴۳۲,۹۷۵ ۱,۴۳۲,۹۷۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۲۷,۶۰۰ ۱۲۷,۲۳۰ ۱۸۷,۷۸۷ ۲۶۹,۰۹۴,۰۷۲,۸۳۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱,۴۳۳,۳۰۵ ۱,۴۳۳,۰۳۴ ۱,۴۳۳,۰۳۴ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۰۸,۶۵۶,۸۳۰,۳۶۷
  ۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱,۴۵۲,۶۵۸ ۱,۴۵۲,۳۸۳ ۱,۴۵۲,۳۸۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۱۲,۸۲۴,۳۲۵,۹۴۰
  ۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱,۴۴۸,۳۸۲ ۱,۴۴۸,۱۰۵ ۱,۴۴۸,۱۰۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۱۱,۹۰۳,۰۵۳,۷۰۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۴۴۱,۱۸۸ ۱,۴۴۰,۹۰۵ ۱,۴۴۰,۹۰۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۱۰,۳۵۲,۱۸۰,۳۰۴
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۴۳۱,۵۴۸ ۱,۴۳۱,۲۴۶ ۱,۴۳۱,۲۴۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۰۸,۲۷۱,۷۸۹,۰۸۳
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۴۰۲,۲۰۳ ۱,۴۰۱,۸۹۳ ۱,۴۰۱,۸۹۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۰۱,۹۴۹,۵۷۴,۹۸۶
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۴۰۲,۲۵۹ ۱,۴۰۱,۹۴۹ ۱,۴۰۱,۹۴۹ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۰۱,۹۶۱,۵۱۶,۸۱۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۴۰۲,۳۱۴ ۱,۴۰۲,۰۰۴ ۱,۴۰۲,۰۰۴ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۹۴,۵۳۰ ۹۹,۶۳۰ ۲۱۵,۳۸۷ ۳۰۱,۹۷۳,۴۵۸,۶۵۶
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۳۷۶,۸۰۱ ۱,۳۷۶,۵۹۰ ۱,۳۷۶,۵۹۰ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۴۲۶,۶۲۸,۵۲۸,۵۴۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۳۷۳,۸۹۱ ۱,۳۷۳,۶۸۰ ۱,۳۷۳,۶۸۰ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۴۲۵,۷۲۶,۸۹۵,۷۳۵
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۳۷۵,۴۱۷ ۱,۳۷۵,۲۴۰ ۱,۳۷۵,۲۴۰ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۴۲۶,۲۱۰,۳۱۱,۵۲۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱,۳۴۴,۱۹۰ ۱,۳۴۳,۸۴۹ ۱,۳۴۳,۸۴۹ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۴۱۶,۴۸۱,۷۸۳,۳۴۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۳۳۲,۳۴۱ ۱,۳۳۲,۰۰۶ ۱,۳۳۲,۰۰۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۴۱۲,۸۱۱,۲۶۱,۷۲۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۳۳۲,۴۰۰ ۱,۳۳۲,۰۶۵ ۱,۳۳۲,۰۶۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۴۱۲,۸۲۹,۶۲۹,۹۳۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱,۳۳۲,۴۵۹ ۱,۳۳۲,۱۲۴ ۱,۳۳۲,۱۲۴ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۴۱۲,۸۴۷,۹۹۸,۱۶۹
  مشاهده همه