صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۸,۲۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۱,۷۸۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۳,۰۱۸,۱۴۱,۹۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۹۸,۹۲۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۹۸,۴۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۹۸,۴۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۸۹۸,۹۲۴ ۸۹۸,۴۹۹ ۸۹۸,۴۹۹ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۳,۰۱۸,۱۴۱,۹۳۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۸۸۷,۵۰۵ ۸۸۷,۰۸۶ ۸۸۷,۰۸۶ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۰,۱۸۵,۲۹۴,۸۷۲
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۸۹۸,۳۴۷ ۸۹۷,۹۲۴ ۸۹۷,۹۲۴ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۲,۸۷۵,۵۴۲,۵۷۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۹۰۱,۰۷۲ ۹۰۰,۶۴۹ ۹۰۰,۶۴۹ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۳,۵۵۲,۰۰۳,۴۵۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۹۰۱,۱۱۳ ۹۰۰,۶۹۰ ۹۰۰,۶۹۰ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۳,۵۶۲,۰۵۶,۸۴۶
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۹۰۱,۱۵۳ ۹۰۰,۷۳۰ ۹۰۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۳,۵۷۲,۱۱۰,۲۵۳
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۹۱۶,۹۴۸ ۹۱۶,۵۲۰ ۹۱۶,۵۲۰ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۷,۴۹۱,۲۷۹,۵۸۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۹۱۴,۰۰۹ ۹۱۳,۵۸۲ ۹۱۳,۵۸۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۶,۷۶۲,۰۲۹,۹۶۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۹۰۸,۹۷۸ ۹۰۸,۵۴۸ ۹۰۸,۵۴۸ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۵,۵۱۲,۵۸۸,۷۶۱
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۹۰۹,۰۱۹ ۹۰۸,۵۸۹ ۹۰۸,۵۸۹ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۵,۵۲۲,۷۵۱,۹۳۹
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۹۰۹,۰۶۰ ۹۰۸,۶۳۰ ۹۰۸,۶۳۰ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۵,۵۳۲,۹۱۵,۱۲۸
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۹۰۹,۱۰۱ ۹۰۸,۶۷۱ ۹۰۸,۶۷۱ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۵,۵۴۳,۰۷۸,۳۲۸
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۹۰۹,۱۴۲ ۹۰۸,۷۱۲ ۹۰۸,۷۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۵,۵۵۳,۲۴۱,۵۳۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ۸۹۸,۱۹۴ ۸۹۷,۷۶۶ ۸۹۷,۷۶۶ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۲,۸۳۶,۴۱۱,۶۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۹۰۵,۱۴۶ ۹۰۴,۷۱۴ ۹۰۴,۷۱۴ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۴,۵۶۰,۹۷۰,۳۷۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ ۸۹۵,۳۰۸ ۸۹۴,۸۷۸ ۸۹۴,۸۷۸ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۲۲,۱۱۹,۴۶۵,۰۴۷
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۸۷۴,۸۵۳ ۸۷۴,۴۳۱ ۸۷۴,۴۳۱ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۱۷,۰۴۴,۱۹۸,۹۵۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ۸۴۲,۶۰۷ ۸۴۲,۱۸۱ ۸۴۲,۱۸۱ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۰۹,۰۳۹,۳۰۷,۰۴۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۸۴۲,۶۴۷ ۸۴۲,۲۲۱ ۸۴۲,۲۲۱ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۰۹,۰۴۹,۳۱۷,۳۵۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۸۴۲,۶۸۷ ۸۴۲,۲۶۱ ۸۴۲,۲۶۱ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۰ ۰ ۲۴۸,۲۱۲ ۲۰۹,۰۵۹,۳۲۷,۶۸۰
  مشاهده همه