صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰۹,۹۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۰,۰۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۰۸,۳۴۶,۲۴۳,۲۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۹۵,۱۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۹۴,۹۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۹۴,۹۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۱۱/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ ۹۹۵,۱۸۰ ۹۹۴,۹۳۲ ۹۹۴,۹۳۲ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۰۸,۳۴۶,۲۴۳,۲۷۹
  ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ ۱,۰۱۹,۵۲۲ ۱,۰۱۹,۲۶۸ ۱,۰۱۹,۲۶۸ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۱۵,۸۸۸,۳۷۹,۱۲۵
  ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ ۱,۰۱۶,۲۳۹ ۱,۰۱۵,۹۸۶ ۱,۰۱۵,۹۸۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۱۴,۸۷۱,۲۰۷,۲۱۰
  ۴ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ ۱,۰۱۶,۲۷۹ ۱,۰۱۶,۰۲۶ ۱,۰۱۶,۰۲۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۱۴,۸۸۳,۶۹۳,۵۰۱
  ۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ ۱,۰۱۶,۳۲۰ ۱,۰۱۶,۰۶۶ ۱,۰۱۶,۰۶۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۱۴,۸۹۶,۲۷۸,۵۸۴
  ۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱,۰۱۰,۹۴۷ ۱,۰۱۰,۶۹۵ ۱,۰۱۰,۶۹۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۱۳,۲۳۱,۶۴۶,۲۷۱
  ۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ۱,۰۴۳,۸۶۷ ۱,۰۴۳,۶۰۷ ۱,۰۴۳,۶۰۷ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۳,۴۳۱,۶۰۳,۸۸۳
  ۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ۱,۰۴۳,۵۹۲ ۱,۰۴۳,۳۳۳ ۱,۰۴۳,۳۳۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۳,۳۴۶,۵۲۹,۳۸۴
  ۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ۱,۰۵۹,۹۰۵ ۱,۰۵۹,۶۴۲ ۱,۰۵۹,۶۴۲ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۸,۴۰۰,۹۳۳,۳۴۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱,۰۵۹,۴۷۴ ۱,۰۵۹,۲۱۱ ۱,۰۵۹,۲۱۱ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۸,۲۶۷,۳۹۷,۲۹۴
  ۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۱,۰۵۹,۵۱۶ ۱,۰۵۹,۲۵۲ ۱,۰۵۹,۲۵۲ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۸,۲۸۰,۲۵۹,۹۱۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ۱,۰۵۹,۵۵۷ ۱,۰۵۹,۲۹۴ ۱,۰۵۹,۲۹۴ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۸,۲۹۳,۱۲۲,۵۴۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۱,۰۶۴,۶۳۹ ۱,۰۶۴,۳۷۶ ۱,۰۶۴,۳۷۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۹,۸۶۸,۲۱۵,۴۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ ۱,۰۵۳,۸۶۱ ۱,۰۵۳,۶۰۱ ۱,۰۵۳,۶۰۱ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۶,۵۲۸,۷۴۶,۹۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱,۰۶۴,۲۴۸ ۱,۰۶۳,۹۸۵ ۱,۰۶۳,۹۸۵ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۲۹,۷۴۷,۰۶۳,۱۲۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱,۰۸۱,۹۱۲ ۱,۰۸۱,۶۴۶ ۱,۰۸۱,۶۴۶ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۳۵,۲۲۰,۵۲۶,۷۱۲
  ۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۱,۰۷۶,۷۲۵ ۱,۰۷۶,۴۶۱ ۱,۰۷۶,۴۶۱ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۳۳,۶۱۳,۵۸۱,۲۶۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۱,۰۷۶,۷۶۷ ۱,۰۷۶,۵۰۳ ۱,۰۷۶,۵۰۳ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۳۳,۶۲۶,۴۷۰,۴۲۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۱,۰۷۶,۸۰۸ ۱,۰۷۶,۵۴۴ ۱,۰۷۶,۵۴۴ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۳۳,۶۳۹,۳۵۹,۵۹۱
  ۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ۱,۰۷۶,۱۵۵ ۱,۰۷۵,۸۹۱ ۱,۰۷۵,۸۹۱ ۰ ۰ ۳۱۵,۰۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۳۰۹,۹۱۷ ۳۳۳,۴۳۶,۹۷۱,۹۲۸
  مشاهده همه