صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۶۴,۸۱۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۵,۱۸۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۹۲,۵۴۱,۸۷۶,۵۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۰۴,۹۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۰۴,۶۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۴,۶۹۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۱۰/۱۴
نوع صندوق
بازارگردانی
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱,۱۰۴,۹۹۵ ۱,۱۰۴,۶۹۴ ۱,۱۰۴,۶۹۴ ۰ ۰ ۲۶۹,۹۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۴,۸۱۷ ۲۹۲,۵۴۱,۸۷۶,۵۴۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱,۱۰۵,۰۴۹ ۱,۱۰۴,۷۴۹ ۱,۱۰۴,۷۴۹ ۰ ۰ ۲۶۹,۹۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۴,۸۱۷ ۲۹۲,۵۵۶,۳۱۳,۱۷۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱,۱۰۵,۱۰۴ ۱,۱۰۴,۸۰۳ ۱,۱۰۴,۸۰۳ ۰ ۰ ۲۶۹,۹۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۴,۸۱۷ ۲۹۲,۵۷۰,۷۴۵,۳۲۲
  ۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱,۱۰۰,۱۷۳ ۱,۰۹۹,۸۷۱ ۱,۰۹۹,۸۷۱ ۰ ۰ ۲۶۹,۹۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۴,۸۱۷ ۲۹۱,۲۶۴,۵۸۲,۳۱۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱,۱۴۴,۶۶۷ ۱,۱۴۴,۳۶۴ ۱,۱۴۴,۳۶۴ ۰ ۰ ۲۶۹,۹۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۴,۸۱۷ ۳۰۳,۰۴۶,۹۵۷,۲۱۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱,۱۳۷,۳۸۶ ۱,۱۳۷,۰۸۶ ۱,۱۳۷,۰۸۶ ۰ ۳,۴۴۱ ۲۶۹,۹۱۷ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۴,۸۱۷ ۳۰۱,۱۱۹,۷۱۳,۳۳۱
  ۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۱,۱۶۲,۴۴۷ ۱,۱۶۲,۱۴۰ ۱,۱۶۲,۱۴۰ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۰۳,۷۵۵,۶۰۹,۴۶۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱,۱۹۱,۷۵۹ ۱,۱۹۱,۴۵۱ ۱,۱۹۱,۴۵۱ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۱۱,۴۱۶,۶۹۲,۷۱۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۱,۱۹۱,۸۱۵ ۱,۱۹۱,۵۰۷ ۱,۱۹۱,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۱۱,۴۳۱,۳۹۵,۵۲۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۱,۱۹۱,۸۷۲ ۱,۱۹۱,۵۶۳ ۱,۱۹۱,۵۶۳ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۱۱,۴۴۶,۰۹۸,۳۵۶
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱,۲۰۱,۷۴۵ ۱,۲۰۱,۴۳۶ ۱,۲۰۱,۴۳۶ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۱۴,۰۲۶,۵۰۳,۴۲۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ ۱,۱۸۱,۹۷۴ ۱,۱۸۱,۶۶۵ ۱,۱۸۱,۶۶۵ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۰۸,۸۵۸,۸۵۷,۷۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ۱,۱۹۸,۸۹۳ ۱,۱۹۸,۵۸۷ ۱,۱۹۸,۵۸۷ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۱۳,۲۸۱,۹۱۵,۴۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۱,۲۴۲,۶۴۹ ۱,۲۴۲,۳۴۳ ۱,۲۴۲,۳۴۳ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۲۴,۷۱۸,۶۳۱,۲۲۹
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۱,۲۳۱,۷۶۸ ۱,۲۳۱,۴۶۲ ۱,۲۳۱,۴۶۲ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۲۱,۸۷۴,۶۵۵,۱۶۹
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱,۲۳۱,۸۲۴ ۱,۲۳۱,۵۱۸ ۱,۲۳۱,۵۱۸ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۲۱,۸۸۹,۳۶۱,۲۷۴
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۱,۲۳۱,۸۸۰ ۱,۲۳۱,۵۷۵ ۱,۲۳۱,۵۷۵ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۲۱,۹۰۴,۰۶۷,۳۹۴
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ ۱,۲۲۵,۸۰۴ ۱,۲۲۵,۵۰۳ ۱,۲۲۵,۵۰۳ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۲۰,۳۱۷,۱۲۶,۱۶۵
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۱,۲۵۲,۸۷۲ ۱,۲۵۲,۵۸۱ ۱,۲۵۲,۵۸۱ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۲۷,۳۹۴,۵۲۲,۸۹۶
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ۱,۲۵۷,۱۸۵ ۱,۲۵۶,۸۹۵ ۱,۲۵۶,۸۹۵ ۰ ۰ ۲۶۶,۴۷۶ ۰ ۵,۱۰۰ ۲۶۱,۳۷۶ ۳۲۸,۵۲۲,۱۶۶,۱۵۴
  مشاهده همه