صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ %۰.۶۴۳ %۱.۰۹۶
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ (۰.۲۸۲)% (۵.۴۳۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ %۱۹.۴۹۴ (۰.۴۹۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ %۶۲.۴۱۳ %۲۱.۲۷
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ %۵۹.۲۵ %۸.۲۹۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ %۱۰۳.۶۲۳ %۲۰.۲۳۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ %۱۱۱.۷۱۲ %۱۴.۸۴۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۳.۹۲ %۷.۱۱
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۲.۱۲)% (۵.۹۴)%