صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۱.۴۶۴ %۰.۶۸۹
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ (۰.۸۸۶)% (۱.۶۳۷)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۰.۸۲ (۱.۲۷۹)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۱۶.۶ %۵.۷۴۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۲۶.۳۷۸ %۸.۳۸۲
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۴۶.۱۷۷ %۲۱.۷۵۷
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ %۴۰.۱۷۲ %۱۱.۷۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۰.۴۱ %۶.۹۶
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲۲.۱۲)% (۵.۹۴)%