صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ (۷.۲۸۲)% (۶.۸۳۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ (۱۱.۹۸۱)% (۱۰.۵۶۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ %۱۴.۶۹۶ %۱۲.۳۷۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ (۳.۶۵۴)% %۶.۰۸۸
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲
تا زمان انتشار ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ %۱۰.۴۷ %۲.۲۹۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۶۱۲۳۲ %۶۴۴۷
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۷.۵۱)%