صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۰,۶۶۶ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۷۰۲ ۹۸.۲۴ %
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۰,۶۶۷ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۷۰۲ ۹۸.۲۴ %
۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۰,۶۶۸ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۷۰۲ ۹۸.۲۴ %
۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۲,۶۰۵ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۳۶,۶۳۸ ۹۸.۲۵ %
۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۴,۴۴۰ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۳۸,۴۷۲ ۹۸.۲۶ %
۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۰,۲۹۰ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۳۴,۳۲۲ ۹۸.۲۴ %
۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۳,۴۴۶ ۱.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۳۷,۴۷۷ ۹۸.۲۵ %
۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۴,۹۶۹ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۳۸,۹۹۹ ۹۸.۲۶ %
۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۴,۹۷۰ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۳۸,۹۹۹ ۹۸.۲۶ %
۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰ ۰.۰۱ % ۳۴۴,۹۷۱ ۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۳۸,۹۹۹ ۹۸.۲۶ %