صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ بیانیه سیاست سرمایه گذاری دانلود