صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۸۳۲
ضامن صندوق

ضامن صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس فاقد رکن ضامن نقدشوندگی می باشد.